Specifications

Tuýp nhỏ

Type: Round  

Đường kính: 19mm – 30mm

Kích thước ống (mm):  19*50 – 30*110 

Chiều rộng ống (mm): 420 +/ -30

Công suất âm lượng: 5ml – 40ml 

Vật chất: PE

Các lớp: 1 – 5

Đường kính nắp: 17.80mm – 28.40mm 

Giới hạn: Vặn trên nắp, vặn trên nắp lật, chụp trên nắp

MOQ: 10000

viVietnamese